اسمعیل میرزا حسینی

اسمعیل میرزا حسینی

مهندس اسمعیل میرزا حسینی فارغ التحصیل مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، پایه۱ نظام مهندسی و ۳۱ سال سابقه دستگاه های اجرایی