مانی دولت مرادی

دارنده گواهینامه مدیریت حرفه ای پروژه (PMP) از PMI آمریکا کارشناس ارشد مهندسی عمران- مهندسی و مدیریت ساختconstruction management مدرس دانشگاه صنعتی سجاد

پیمایش به بالا