مجتبی دادخواه

مجتبی دادخواه

مهندس مجتبی دادخواه فارغ التحصیل مقطع فوق لیسانس در رشته های لندسکیپ و طراحی شهری از دانشگاه شهید بهشتی تهران و فردوسی مشهد