نظام مهندسی ساختمان

اسمعیل میرزا حسینی

اسمعیل میرزا حسینی

مهندس اسمعیل میرزا حسینی فارغ التحصیل مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، پایه۱ نظام مهندسی و ۳۱ سال سابقه دستگاه های اجرایی

مجتبی دادخواه

مجتبی دادخواه

مهندس مجتبی دادخواه فارغ التحصیل مقطع فوق لیسانس در رشته های لندسکیپ و طراحی شهری از دانشگاه شهید بهشتی تهران و فردوسی مشهد

Scroll to Top