مشاوره و مطالعات

ارائه جدیدترین آمار و اطلاعات رسمی و گزارشات تنظیم شده توسط مشاورین خبره کشوری اعم از مشاورین حقیقی و شرکت های مشاوره حقوقی

آرش قهرمان

آرش قهرمان

جامعه شناسی (اقتصادی و توسعه) لیسانس علوم اجتماعی (پژوهشگری) دانشگاه فردوسی فوق‌لیسانس علوم اجتماعی (پژوهشگری اجتماعی) دانشگاه شهید بهشتی تهرانپایان‌نامه …

آرش قهرمان مطالعه بیشتر

Scroll to Top