سید ابراهیم میرخورسندی

سید ابراهیم میرخورسندی

کمیته ها و کمیسیون های استانی

كارشناس مشاور  طرح تهيه و تدوين برنامه سه ساله بنياد مستضعفان

کتاب فنون مدیریت جلسات اثربخش - سید ابراهیم میرخورسندی

کتاب

فنون مدیریت جلسات اثربخش
ارزیابی شایستگی فردی
بهبود مستمرفرآیند
هرگزکتاب را ازروی جلد آن قضاوت نکن

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Scroll to Top