محلات منطقه ثامن مشهد

محلات مشهد

برای آشنایی با ۱۷۰ محله شهر مشهد(نام، مساحت، موقعیت) پیشنهاد می کنم این متن رو مطالعه نمایید. موقعیت محلات مشهد در تقسیم بندی مناطق ۱۳ گانه شهرداری در دو حالت جدول و نقشه ارائه خواهد شد.

۱-تعریف محله

براساس تعاریف شهرداری، شهر از تعدادی منطقه تشکیل شده و هر منطقه نیز تعدادی محله را شامل می شود.
امروزه مفهوم محله براساس مرز خیابان ها و بلوک های شهری تشکیل می شود

۲- نقشه محلات مشهد

محله خود را در مناطق ۱۳ گانه شهر مشهد مشاهده نمایید
برای مشاهده نقشه محلات هر منطقه تنها کافی است بر روی نام هر منطقه کلیک نمایید

۱

1 - محلات مشهد

۲

2 - محلات مشهد

۳

3 - محلات مشهد

۴

4 - محلات مشهد

۵

5 - محلات مشهد

۶

6 - محلات مشهد

۷

7 - محلات مشهد

۸

8 - محلات مشهد

۹

9 - محلات مشهد

۱۰

10 - محلات مشهد

۱۱

11 - محلات مشهد

۱۲

12 - محلات مشهد

ثامن

13 - محلات مشهد

همچنین برای دریافت نقشه ها با کیفیت بالا با ما در ارتباط باشید

۳- لیست محلات مشهد

در لیست زیر می توانید لیست محلات مشهد را به تفکیک مناطق ۱۳ گانه مشاهده نمایید.
همچنین مساحت هر محله براساس کیلومتر مربع در این نقشه آورده شده است.
برای مشاهده اطلاعات محله خود در بین ۱۷۰ محله، تنها کافی است نام محله خود را در جستجو تایپ نمایید.

ردیفنام محلهمنطقهمساحت
۱ ارشاد۱۱.۸۳
۲ آبکوه (سعدآباد)۱۰.۵۴
۳ راهنمایی۱۰.۸۱
۴ سجاد۱۳.۱۱
۵ سعدآباد۱۱.۰۴
۶ فلسطین۱۱
۷ کلاهدوز۱۰.۹۷
۸ کوی دکتری۱۱.۰۶
۹ گوهرشاد۱۱.۲۲
۱۰ صاحب الزمان۱۱.۱۳
۱۱ احمدآباد۱۲.۵۹
۱۲ بهاران۲۱.۰۷
۱۳ فرامرز عباسی۲۲.۱۱
۱۴ کارخانه قند ( جانبازان)۲۱.۵۷
۱۵ ایثارگران۲۱
۱۶ حضرت ابوطالب(گلبرگ)۲۱.۷۳
۱۷ حضرت عبدالمطلب(قائم ع)۲۱.۱۸
۱۸ سمزقند۲۰.۵۲
۱۹ شفا۲۰.۶۴
۲۰ شهید مطهری۲۱.۶۵
۲۱ شهیدهنرور۲۱.۳۶
۲۲ عامل۲۰.۵۴
۲۳ فدک۲۰.۹۱
۲۴ کوی امیر المومنین۲۱.۲۹
۲۵ هدایت۲۰.۹۸
۲۶ آیت الله عبادی۲۰.۳۸
۲۷ حسین باشی۲۰.۵۶
۲۸ کاشانی۲۰.۸
۲۹ حجت۲۱.۷۷
۳۰ خین عرب۲۱.۰۸
۳۱ زرکش۲۱.۶۵
۳۲ مشهدقلی۲۰.۵۲
۳۳ نوده۲۲.۲
۳۴ اسماعیل آباد۲۵.۷۵
۳۵ قدس۲۱.۵۴
۳۶ نوید۲۰.۹۶
۳۷ خیر اباد۳۰.۷۸
۳۸ رسالت۳۱
۳۹ فاطمیه۳۱.۷۴
۴۰ گاز۳۰.۷
۴۱ مسلم۳۰.۶۹
۴۲ راه آهن۳۱.۶۴
۴۳ بلال۳۱.۱۶
۴۴ بهمن۳۳.۷۶
۴۵ خواجه ربیع۳۰.۹
۴۶ مهر مادر۳۲.۳۵
۴۷ مهر مادرشمالی۱۳۲.۲۱
۴۸ قرقی۳۲.۷۳
۴۹ مهرگان۳۲.۳۸
۵۰ دروی۳۰.۹۲
۵۱ سیس آباد۳۱.۹۹
۵۲ طبرسی شمالی۳۳.۰۴
۵۳ عباس آباد۳۱.۳۷
۵۴ ایثار۴۱.۳۲
۵۵ تلگرد۴۰.۸۷
۵۶ طلاب۴۰.۴۶
۵۷ فجر۴۰.۶۷
۵۸ کوی مهدی۴۰.۷۷
۵۹ گلشور(بهشت)۴۰.۵۶
۶۰ وحید۴۰.۴۱
۶۱ التیمور۴۲.۲۴
۶۲ پنج تن۴۲.۱۶
۶۳ رده۴۱.۲۹
۶۴ شهیدقربانی۴۲.۷۷
۶۵ امیرالمومنین۵۲.۱۷
۶۶ ثامن۵۱.۸۸
۶۷ شهید آوینی۵۰.۸۷
۶۸ مهدی آباد۵۱.۲۱
۶۹ نیزه۵۲.۰۲
۷۰ مهرآباد۵۱.۷۲
۷۱ جلالیه۵۰.۶۱
۷۲ حسین آباد۵۲.۰۴
۷۳ رضاییه۵۰.۵
۷۴ سجادیه۵۰.۳۶
۷۵ کوی سلمان۵۰.۶۴
۷۶ اروند۶۰.۴۶
۷۷ امیرآباد۶۰.۹۵
۷۸ انصار۶۰.۸۸
۷۹ آقا مصطفی خمینی۶۰.۵۸
۸۰ پورسینا۶۱.۷۴
۸۱ شهرک شیرین۶۲.۴۵
۸۲ شهید رجایی۶۱.۸۳
۸۳ شهیدمعقول۶۰.۷۶
۸۴ کشاورز۶۰.۷۲
۸۵ کنه بیست۶۱.۵۲
۸۶ شهید باهنر۶۱.۴۹
۸۷ شهید بسکآبادی۶۰.۷۹
۸۸ چهنو۶۰.۶۴
۸۹ شهید رستمی۶۰.۶۹
۹۰ شیرودی۶۰.۵۵
۹۱ کارمندان اول۶۰.۵۱
۹۲ کارمندان دوم۶۱.۸۹
۹۳ کوی ۲۲ بهمن۶۰.۴۳
۹۴ مصلی۶۰.۲۵
۹۵ ۱۷شهریور۷۱.۲۷
۹۶ پروین اعتصامی۷۰.۵۴
۹۷ کارگران۷۱.۲۳
۹۸ کوشش۷۱.۸۴
۹۹ کوی پلیس۷۰.۸۸
۱۰۰ مقدم۷۰.۵۲
۱۰۱ ابوذر۷۹.۱۸
۱۰۲ المهدی۷۰.۷
۱۰۳ انقلاب۷۲.۰۲
۱۰۴ بهارستان۷۴.۴
۱۰۵ خلج۷۲
۱۰۶ زارعین۷۱.۰۳
۱۰۷ سیدی۷۲.۱۴
۱۰۸ طرق۲۷۱.۴۱
۱۰۹ عسگریه۷۰.۱۹
۱۱۰ قائم۷۱.۲۵
۱۱۱ عنصری۷۱.۰۹
۱۱۲ جنت۸۲.۰۲
۱۱۳ سرشور۸۱.۱۸
۱۱۴ امام خمینی۸۲.۹۸
۱۱۵ امام رضا (ع)۸۱.۶۷
۱۱۶ آبشار۸۶.۷۴
۱۱۷ بهشتی۸۲.۱۵
۱۱۸ چهارچشمه۹۲.۵
۱۱۹ رضاشهر۹۲.۹
۱۲۰ زکریا۹۵.۱۲
۱۲۱ سرافرازان۹۳.۶۱
۱۲۲ طالقانی۹۱.۳۱
۱۲۳ کوثر۹۲.۵۷
۱۲۴ نوفل۹۰.۴۹
۱۲۵ اقبال۹۱.۵۹
۱۲۶ آب و برق۹۲.۳۱
۱۲۷ شقایق۱۹۰.۴
۱۲۸ شقایق۲۹۰.۶۶
۱۲۹ گلدیس۹۱.۰۴
۱۳۰ لادن۹۱.۹
۱۳۱ نیروهوایی۹۱.۱۷
۱۳۲ هاشمیه۹۱.۰۷
۱۳۳ هنرستان۹۱.۴۳
۱۳۴ولیعصر۹۳.۷۶
۱۳۵ استاد یوسفی۱۰۱.۰۸
۱۳۶ امامیه۱۰۰.۹۵
۱۳۷ ایثارگران۱۰۱.۷۵
۱۳۸ حجاب۱۰۲.۴۹
۱۳۹ رازی۱۰۲.۵۶
۱۴۰ رسالت۱۰۲.۰۴
۱۴۱ شاهد۱۰۱.۶۱
۱۴۲ شریعتی۱۰۱.۴۳
۱۴۳ فرهنگیان۱۰۲.۲
۱۴۴ لشگر۱۰۱.۴
۱۴۵ امام هادی۱۰۳.۰۱
۱۴۶ خاتم الانبیاء۱۰۳.۷
۱۴۷ آزادشهر۱۱۱.۸۲
۱۴۸ تربیت۱۱۱.۷۹
۱۴۹ دانش آموز۱۱۱.۴۴
۱۵۰ دانشجو۱۱۲.۰۷
۱۵۱ زیبا شهر۱۱۱.۷۶
۱۵۲ سیدرضی۱۱۱.۶۳
۱۵۳ شریف۱۱۱.۶۶
۱۵۴ شهیدرضوی۱۱۱.۵۳
۱۵۵ فارغ التحصیلان۱۱۱.۳
۱۵۶ وکیل آباد۱۲۰.۸۸
۱۵۷ الهیه۱۲۱.۶۴
۱۵۸ امیریه۱۲۴.۴۹
۱۵۹ جاهدشهر۱۲۳.۴۵
۱۶۰ رحمانیه۱۲۳.۲۹
۱۶۱ صادقیه۱۲۳
۱۶۲ صفی آباد۱۲۵.۰۵
۱۶۳ مجیدیه۱۲۱.۵۹
۱۶۴ نقویه۱۲۴.۰۲
۱۶۵نمایشگاه۱۲۲.۷۸
۱۶۶ چهاربرج۱۲۱۲.۴۱
۱۶۷ فردوسی۱۲۹.۳۷
۱۶۸ کلاته برفی۱۲۹.۴
۱۶۹ بالا خیابان۱۳۱.۱۴
۱۷۰پایین خیابان۱۳۱.۴۸

درباره نویسنده

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا