خدمات ما در حوزه سرمایه گذاری طرح ها و پروژه های شهری است.

سرمایه گذاری مجتمع ها تا طرح های شهری

از سرمایه گذاری در مشارکت در ساخت یک ساختمان مسکونی گرفته
تا انواع مجتمع های تجاری، مسکونی، اقامتی
و انواع مگا پروژه های شهری
نیازمند اطلاعات و مشاوره تخصصی است.

اصول و قواعد سرمایه گذاری
در اکثریت پروژه های شهری یکسان است
و صرفا بسته به مقیاس و حجم ریالی
شدت و ضعف برخی از آیتم ها تغییر خواهد کرد

خدمات عمومی

تدوین برنامه و فرآیند اجرایی

برای انجام هر نوع سرمایه گذاری در گام نخست نیاز به برنامه ریزی و ترسیم فرآیندهای اجرایی دارد.
پس قبل از هر اقدامی مشخص کنید:

  • قرار است به کجا بروید؟
  • از چه مسیری بروید؟
 معرفی افراد ذی صلاح جهت مشاوره/ آموزش/ انجام کار

در مراحل مختلف سرمایه گذاری به افراد زیر نیاز دارید:

  • مشاور : جهت ارائه مشاوره و آموزش
  • مجری: جهت عملیات اجرایی
شناسایی و ارائه آمار تحلیلی کاربردی

برای حصول نتایج دقیق نیاز به اطلاعات و آمار رسمی کابردی دارید.
ما به شما میگیم برای هر تحلیلی به چه اطلاعاتی نیازدارید
زمان شما رو مدیریت می کنیم تا میان انبوهی از اطلاعات،  آمار رسمی، به روز و در فرمت کاربردی را پیدا کنید

خدمات اختصاصی

تدوین انواع طرح های سرمایه گذاری

طرح توجیهی/ مطالعات اقتصادی/مطالعات بازار
انواع گزاراشات نظام مهندسی ساختمان

تدوین انواع  قراردادهای سرمایه گذاری

ما ابتدا ریسک های پروژه شما رو شناسایی کرده، سپس براساس پاسخ به هریک از ریسک ها، گزاره حقوقی پیشنهاد می کنیم

تدوین فرآیند و فرم های نظارت

برای تضمین موفقیت پروژه براساس پایبندی به اصول قرارداد، فرآیندها و فرم های نظارتی رو برای شما ترسیم می کنیم

Scroll to Top