تفاهم نامه فنی واجرایی انطباق شهری ساختمان

تفاهم نامه انطباق شهری ساختمان

تفاهم شهرداری مشهد و سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی باعث شد تا موضوع اعطا تراکم و نحوه جرم گذاری ساختمان ها که پیش از این توسط کمیته های فنی مناطق تصمیم گیری می شد براساس پایه آکادمیک بررسی شده و سپس مبنای تصمیم گیری شهرداری مشهد قرار گیرد.

۱-مقدمه

با انعقاد تفاهم نامه میان شهرداری مشهد و سازمان نظام مهندسی ساختمان، خدمات مهندسان شهرساز از ساختمان های گروه دال به ساختمان های گروه جیم۲ و دال و همچنین انجام خدمات مهندسین شهرساز از مرحله بعد از صدور پیش نویس پروانه (روال جاری) به قبل از صدور پیش نویش پروانه تغییر یافت. خدمات جدید مهندسان شهرساز تا اواسط مهر ۱۴۰۰  جهت اجرا به شهردای مناطق ابلاغ خواهد شد.

۲- متن تفاهم نامه

در راستای اجرایی شدن فرآیند شهروندسپاری خدمات شهرسازی شهرداری مشهد و استفاده از خدمات مهندسان شهرساز سازمان نظام مهندسی ساختمان منطبق بر بند ۴-۷ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، و به جهت تدقیق ضوابط و مقررات شهرسازی و مشارکت در دستور تهیه نقشه مبتنی بر ضوابط کلی طرح های جامع و تفصیلی مصوب و ملاک عمل و سایر ضوابط و مقررات موضوعی و موضوعه، و با توجه به فاصله موجود بین طرح تفصیلی مصوب و ضوابط و مقررات اجرایی آن با طرح های ساختمان که بر اساس آن پروانه ساختمانی صادر می گردد.
این تفاهم نامه فی مابین شهرداری مشهد مقدس به عنوان طرف اول که منبعد “شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی به عنوان طرف دوم که منبعد “نظام مهندسی” نامیده می شود، به جهت اجرایی شدن خدمات انطباق شهری ساختمان (دستور تهیه نقشه) منعقد می گردد و طرفین تفاهم خود را ملزام به اجرای آن می دانند.

۱-۲–ماده یک : موضوع تفاهم 

۱- تسهیل دستیابی مالکان و متقاضیان استفاده از سیستم شهروند سپاری خدمات شهرسازی شهرداری به خدمات مهندسان شهرساز دارای صلاحیت و ظرفیت نظام مهندسی در راستای تدقیق و تحلیل ضوابط و مقررات شهرسازی و مشارکت شهرسازان در زمان دستور تهیه نقشه در گروه ساختمانی با متراژ زیربنای بیشتر از ۲۰۰۰ متر مربع مطابق با بند ۱ ماده ۱۸مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان
۲- اجرایی کردن خدمات انطباق شهری ساختمان و تنظیم دستور تهیه نقشه و نحوه جرم گذاری (پروانه مرحله اول) بهجهت توجه به سیمای مطلوب فضاهای شهری در شهرها، تراکم ساختمانی، کاربری، رعایت حقوق همسایگی، ارزش های هویتی، انطباق تراکم جمعیتی و ساختمانی، مسایل ایمنی، حفظ فضای باز به ازای واحدهای احداثی و نظایر آن در زمین های مربوط به احداث تک بناها و مجتمع ها و مجموعه های ساختمانی در راستای شکل گیری فضاهای مناسب شهری.

۲-۲-ماده دو : تعهدات طرفین 

۱- شهرداری در قالب ضوابط و مقررات طرح های جامع و تفصیلی مصوب یا ضوابط و مقررات مجاز ساختمانی، جهت دستور تهیه نقشه از طریق سامانه شهرسازی شهرداری و قبل از صدور پروانه مرحله اول، نسبت به ارجاع پرونده به سامانه نظام مهندسی (ساجام) و معرفی مالکان به سازمان نظام مهندسی اقدام می نماید.
۲- سازمان نظام مهندسی مکلف است از طریق بستر و زیرساخت های مناسب و کنترل ظرفیت و صلاحیت مهندسان شهرساز نسبت به معرفی مهندس شهرساز اقدام نماید.
۳- نظام مهندسی موظف است در راستای تسریع در صدور پروانه های ساختمانی، از زمان ارجاع پرونده، برای ساختمان های بین ۲۰۰۰ تا ۵۰۰۰ مترمربع حداکثر ۷ روز و برای ساختمان های بیشتر از ۵۰۰۰ متر مربع حداکثر ۱۴ روز نسبت به دستور تهیه نقشه و ارسال پرونده به سامانه یکپارچه شهرسازی از طریق وب سرویس اقدام نماید. در صورت عدول از زمان های مذکور، شهرداری می تواند راسا نسبت به صدور پروانه ساختمانی مطابق رویه جاری خود اقدام نماید.
۴- شهرداری نسبت به ایجاد دسترسی به مستندات و طرح ها و ضوابط ملاک عمل برای مهندسین شهرساز بصورت قابل رویت اقدام نماید.
۵- سازمان نظام مهندسی مکلف است به جهت وحدت رویه در ارائه خدمات مهندسان شهرساز، نسبت به برگزاری دوره های آموزشی جهت ارتقاء متخصصین مربوطه در دوره های زمانی مشخص اقدام نماید.
۶-  طرفین تفاهم نامه متعهد می گردند به جهت نهادینه سازی روند انطباق شهری ساختمان و دستور تهیه نقشه ، نسبت به اطلاع رسانی مناسب به مالکان برای استفاده از خدمات انطباق شهری ساختمان اقدام نمایند. .
۷- طرفین تفاهم نامه موظفند با همکاری یکدیگر مصوبات لازم برای اجرایی شدن موارد تفاهم شده را از مراجع قانونی استان و حسب لزوم کشوری اخذ نمایند.

۳-۲-ماده سه : سایر موارد

  1. انجام خدمات انطباق شهری ساختمان به طور کلی شامل ۲ مرحله می باشد :
    الف- انجام خدمات مهندسین شهرساز به منظور صدور دستور تهیه نقشه
    ب- کنترل و نظارت بر تطابق نقشه های تهیه شده با دستور تهیه نقشه صادره که هر دو مرحله منطبق با شرح خدمات ابلاغی مورد تایید طرفین تفاهم بر اساس چک لیست انجام می پذیرد.
  2. تعرفه ارائه خدمات انطباق شهری ساختمان(دستور تهیه نقشه) توسط مهندسان شهرساز ، هر ساله توسط هیئت چهار نفره استان تعیین و ملاک عمل خواهد بود
  3. طرفین تفاهم نامه می توانند تفاهم نامه حاضر را به عنوان یک الگوی موفق برای کاربست در کشور به دستگاه های متبوع ارائه نمایند.
  4. به منظور اجرایی نمودن تفاهم نامه با هماهنگی کارشناسان طرفین تفاهم نامه، شیوه نامه اجرایی و فرآیند انجام آن حداکثر ظرف مدت ۱ ماه با همکاری طرفین تنظیم می گردد.
  5. با توجه به خدمات جاری مهندسان شهرساز در دو حوزه تفکیک و انطباق کاربری اراضی شهری، مقرر شد شهرداری با همکاری نظام مهندسی، تسهیل در فرآیند اجرایی این دو موضوع را پیگیری نمایند.

۴-۲-ماده چهار : مدت تفاهم نامه 

این تفاهم نامه از زمان اجرای فرآیند شهروندسپاری خدمات شهرسازی شهرداری اجرایی و پس از مدت زمان ۶ ماه از تاریخ تفاهم نامه بازخورد سنجی توسط طرفین تفاهم (کمیته مشترک) صورت می پذیرد.

۵-۲-ماده پنج : نسخ تفاهمنامه

این تفاهمنامه در ۵ ماده و ۱۵ بند در دو نسخه در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۰ به امضای طرفین رسیده و نسخ امضاء شده آن دارای اعتبار واحد می باشند.[

درباره نویسنده

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا