سید مجتبی فرشچی

سید مجتبی فرشچی

1- تحصیلات مهندس سید مجتبی فرشچی

  • لیسانس آمار
  • فوق لیسانس مدیریت شهری

2- سوابق اجرایی

  • رئیس اداره درآمد شهرداری منطقه ۲ و ۸
  • رئیس اداره مطالعات و تشخیص منابع جدید درآمدی، مدیریت درآمد شهرداری مشهد
  • رئیس اداره تحلیل و پردازشهای آماری، مدیریت آمار شهرداری مشهد

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Scroll to Top