برداشت فنی معابر

برداشت فنی معابر

در این متن سعی داریم خلاصه ای از اطلاعات فنی درخصوص شناسائی و برداشت معابر و شبکه های شهری را ارائه نماییم.

۱- انواع معابر و شبکه های شهری

 معبر

شبکه های ارتباطی سواره مصوب ، بن باز و فاقد کناره گذر اطلاق می شود که می تواند شامل جاده ، بزرگراه ، آزادراه ، خیابان فرعی ، خیابان اصلی ، کوچه و … باشد.

معبر دارای کندرو

به معابری اطلاق می شود که در محل دارای کندرو یی باشد که داخلِ پوسته معبر است.

معبر بن بست

به معابری اطلاق می شود که از یک طرف مسدود(فاقد دسترسی سواره یا پیاده) باشد.

معبر اختصاصی

معبر موجودی است که صرفا یکی از پلاک های مجاور ، اجازه دسترسی از آن را داشته و در مالکیت شهرداری نباشد. تشخیص وتصویب معبراختصاصی و سمت املاک فاقد دسترسی ، با کمیته فنی منطقه می باشد.

میدان

به محل تلاقی چند معبر مصوب اطلاق می شود که (در محل( امکان گردش سواره بوسیله مانع میانی فراهم شده باشد.

تقاطع یا میدانگاه

به گشودگی محل تلاقی دو یا چند معبر مصوب که میدان نباشد ، اطلاق می شود.  در تقاطع ”عرض مبنا“ بزرگترین پوسته معبرمجاور بلوک می باشد.

معبر عمود بر پلاک

به معبری اطلاق می شود که راستای معبر ، عمود برپلاک باشد

دوربرگردان

به گشودگی انتهای معابر سواره اطلاق می شود که جهت دورزدن وسایل نقلیه درنظر گرفته شده است و صرفا به یک دسترسـی سواره ارتباط پیدا می کند.  در دوربرگردان ”عرض مبنا“ معادل پوسته معبر ورودی می باشد.

معبر مجاور فضای سبز یا حریم کال

به معبر بلافصل ملک ،که در امتداد ومجاورت کاربری فضای سبز(یا حریم کال) قرار دارد ، اطلاق می شود.

گذر پیاده

معبری است که طبق طرح یا در محل بصورت پیاده راه می باشد.

 ۲- شناسائی موقعیت زمین

هر زمین براساس موقعیت خود نسبت به معابر، به یکی از حالت های زیر نامیده می شود

  1. یک بر: فقط از یک طرف به معبر راه دارد .
  2. دوبر: از دو طرف وصل به دو معبر متفاوت می باشد .
  3. سه بر:از سه طرف وصل به معبر می باشد .
  4. بیش از سه بر: زمینی که دارای چهار بر یا بیشتر باشد .
  5. دونبش: ملکی که دو بر آن از دو ممر متقاطع وصل به معبر باشد .

  ۳-نحوه برداشت معابر و شبکه های شهری

در هر بازدید از ملک کارشناس باید پس از تعیین موقعیت زمین نسبت به تعیین نوع معبر و برداشت عرض آن اقدام و گزارش نماید  .
برای برداشت عرض شبکه مبنای تعیین عرض در هر شبکه دیوار تا دیوار جداره های دو طرف معبر مربوطه می باشد .
موارد ذیل در برداشت معبر می بایست دقت شود:

  • چنانچه مقابل ملک مورد نظر زمین بایر باشد جهت تعیین عرض معبر از املاک قبل و یا بعد ملک مورد نظر عرض شبکه را تعیین می نمائیم .
  • در صورتیکه مقابل ملک مورد نظر پارک یا فضای سبز باشد عرض شبکه دیوار ملک تا بدنه پـارک کـه مـی توانـد یک پـرچین سـبز، جـدول و یـا دیوار پارک باشد برداشت می شود .
  • چنانچه عرض شبکه مقابل ملک با یک بر مشخص دارای عرض های متفاوت باشد، مبنا بیشترین طول بر ملک با عرض مورد نظر می باشد .
  • چنانچه عرض شبکه مقابل ملک با یک بر مشخص و بصورت یکسان با معابر دارای عرض های متفاوت ارتباط داشته باشد، مبنـا طـول کـل بـر ملک با عرض معبر بزرگتر می باشد .
  • در صورتیکه ملک مورد نظر در شبکه هائی قرارگرفته باشد که مقابل آن هیچگونه ساخت وسازی صورت نگرفته و بصورت زمین بایر می باشد جهت تعیین عرض معبر به نقشه های قطعه بندی، صورتجلسات واگذاری زمین و یا اسناد صادره رجوع می نمائیم.

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا