درس آموخته های حادثه متروپل آبادان

درس آموخته های متروپل آبادان

حادثه متروپل آبادان بسیار تلخ و متاثرکننده بود و کشــور را در غم و انــدوه فرو برد، البته اگر از این حادثه درس بگیریم شــاید دیگر این گونه حوادث را شــاهد نباشیم ، در این مطلب به درس آموخته های حادثه متروپل از نگاه مدیریت میپردازیم. در این متن اخبار پربازدید ایــن حادثه را از نگاه فرآیندی مورد نقد و بررســی قرار خواهیم داد.
امید اســت به جای نگاه ســطحی به موضوعات، با نــگاه فرآیندی از وقوع این چنین حوادث مشابهی در کشور جلوگیری شود

روزنامه صبح امروز 5 شنبه مورخ 14010305 - درس آموخته های متروپل آبادان

۱-خبر کتک خوردن شهردار فعلی

02 1 - درس آموخته های متروپل آبادان

متن خبر: کتک خوردن شهردار آبادن از مردم پس از حضور در محل حادثه متروپل
شهردار ی که در بهمن سال ۱۴۰۰ در برنامه زنده به مجری صدا وسیما گفته بود ” رسانه باید حد و اندازش رو بشناسه

۱-۱- انتخاب شهردار

اگر شهردار را شورای اسلامی شهر انتخاب نکرده؟
و اگر شورای اسلامی شهر را خود شما انتخاب نکردید؟
پس بهتر بود به جای کتک زدن شهردار، فکری برای اصلاح فرآیند انتخابات شورای اسلامی شهر و افزایش سطح آگاهی مردم می شد تا نتیجه آن انتخاب افراد شایسته تری باشد

۲-۱-نظارت بر عملکرد شهردار با شورا یا صدا و سیما

اولا که هیچ ارتباط معناداری میان این حادثه، کتک خوردن شهردار و سابقه مصاحبه ایشان در صدا سیما به نظر نمی رسد.
ثانیا اگر صدا وسیما مرجع نظارت بر عملکرد شهردار است؟

۲- خبر بازداشت شهردار فعلی همراه با ۲ شهردار قبلی

03 1 - درس آموخته های متروپل آبادان

متن خبر : شهردار آبادان در رابطه با حادثه ساختمان متروپل بازداشت شد

 1-2- شهرداری یا نظام مهندسی ساختمان تشخیص مسئول اصلی

در تقسیم بندی وظایف مدیریت شهری، شهرداری مرجع صدور محل احداث پروژه و تعداد طبقات مجاز یک پروژه ساختمانی می باشد.
همچنین نظام مهندسی ساختمان، وظیفه نظارت بر کیفیت ساخت و عملکرد پیمانکاران را دارد
پس بهتر نبود ابتدا ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان ، پیمانکار و ناظرین را بازداشت می کردید.

مسئول اصلی؟
سوالی که این روزها بسیار مطرح می شود و متاسفانه با وجود دستگاه های متولی متعدد در مدیریت شهری و فرار مدیران شهری از پاسخگویی به موضوعات شهری کماکان بی پاسخ مانده است.

۲-۲-مدیریت واحد و یکپارچه شهری کشک

باوجود هزاران مقاله تحقیقاتی با موضوع “مدیریت واحد”، ” مدیریت یکپارچه” و …
کماکان به دلیل عدم شفافیت در ضوابط ومقررات بسیار گسترده و متنوع هریک از ارکان مدیریت شهری و ذهن خلاق و مفسر مدیران شهری، نمی توان امیدی به حل این موضوع داشت.

۳- صدور ۵ هزار تذکر فنی به شهرداری

04 1 - درس آموخته های متروپل آبادان

متن خبر: رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان با اشاره به صدور حدود ۵ هزار تذکر فنی به شهرداری های استان در مورد پروژه های مختلف گفت: یک ماه پیش مهندس ناظر پروژه متروپل آبادان اخطاریه هایی را در مورد وضعیت سازه پروژه به مالک و مراجعه مربوطه داد.

۱-۳-متروپول یا متروپل

فرآیندهای پیچیده وزمان بر کارشناسی شده برای اخذ مجوزات ساختمانی صرفا برای ساختمان های کوچک عامه مردم است ودر  پروژه های بزرگ مقیاس به نظر می رسد داستان دیگری حکم فرما است.
به نظر می رسد فرآیند دستگاه های نظارتی داخلی مجموعه های شهرداری و نظام مهندسی و همچنین دستگاه های نظارتی استانی باید بازتعریف گردد. به نحوی که قبل از بروز حوادث، پیش گیری نمایند.

۲-۳- اصلاح فرآیندهای مدیر محور  و پایان کاغذبازی با جان مردم

یکی از بزرگ ترین ایرادات فرآیندهای صدور مجوزات، قائم به شخص بودن و وابستگی شدید به تفسیر مدیران است.
اگر نتیجه فرآیندهای کاغذ بازی وبروکراسی اداری می شود این چنین پروژه هایی، به نظر می رسد باید اصلاحاتی جدی در مسیر فرآیند صدور مجوزات صورت پذیرد.

۳-۳-تعهد یا مامور به وظیفه

با گذشت زمان و پیشرفت سطوح فنی ساخت پروژه های ساختمانی ،به جای افزایش اطمینان از کیفیت و ضریب ایمنی واحدهای ساختمانی، باید نگران بی تعهدی عوامل ساخت و مجریان پروژه بود

05 1 - درس آموخته های متروپل آبادان

۴-۳-بازیافت مدیران نالایق

به نظر می رسد، برای جلوگیری از بروز حوادث مشابه، می بایست نه تنها مدیران نالایق را عزل نمود ( لطفا به سمت دیگر منتقل نشوند)، بلکه کارخانه تولید مدیر را راه اندازی نمود و با فرآیند بازیافت مدیران نالایق، بتوان مدیران جوان، شایسته و غیروابسته به قدرت های سیاسی و مالی را برای کشور عزیزمان تولید و پرورش دهیم

06 - درس آموخته های متروپل آبادان

۴- بحران در مدیریت بحران

07 - درس آموخته های متروپل آبادان

متن خبر: رئیس سازمان مدیریت بحران: امیدواریم گودبرداری امروز به پایان برسد
هنوز آمار دقیق و اثبات شده ای از تعداد کشته ها و زخمی ها وجود ندارد.

به نظر می رسد نقش مدیریت بحران در سیستم مدیریت شهری قبل از وقوع حوادث باید پررنگ تر دیده شود تا پس از وقوع حوادث وصرفا به عنوان ارائه دهنده آمار رسمی کشته شدگان.
آیا نقشه های اجرایی به روز ساختمان ها، معابر و سایر مستندات موردنیاز برای زمان های حادثه در آرشیو مدیریت بحران وجود دارد؟
تا چه میزان از تجهیزات وامکانات به روز مورد استفاده در سیستم مدیریت بحران سایر کشورهای پیشرفته، در مدیریت بحران کشور استفاده می شود

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا