تقسیمات شهری مشهد

تقسیمات شهری مشهد

اگر برای ثبت درخواست و مراجعه به شهرداری مشهد نمی دانید به به کدام بخش شهرداری باید مراجعه کرد، پیشنهاد می کنم متن زیر را مطالعه نمایید
معرفی ساختار تشکیلاتی شهرداری مشهد


همچنین پیشنهاد می کنم برای ثبت درخواست و ارسال مکاتبه با نهادها و دستگاه های دولتی و غیردولتی متن زیر را مطالعه نمایید
مکاتبات شهری

۱-محدوده و حریم شهر مشهد

شهر مشهد نیز همانند سایر شهرها دارای یک محدوده و حریم مصوب وقانونی است. البته در برخی نقاط مرزی دارای اختلاف با مرز محدوده شهرهای طرقبه وشاندیز بوده است

۲- حوزه های برنامه ریزی مشهد

در سال ۱۳۸۷ همزمان با شروع مطالعات طرح های تفصیلی جدید در شهر مشهد، محدوده شهر به ۷ حوزه برنامه ریزی (شمال شرق، شمال غرب، جنوب شرق، جنوب غرب، میانی شرقی، میانی غربی و مرکزی) تقسیم و هریک از حوزه ها به یک مشاور شهرسازی جهت تهیه طرح تفصیلی تحویل داده شد.

7m 300x228 - تقسیمات شهری مشهد
طرح های تفصیلی شهر مشهد

۳-مناطق شهرداری مشهد

شهرداری مشهد که در سال ۱۳۶۵ با ۴ منطقه شهری مدیریت می شد، در سال ۱۳۸۵ به ۱۳ منطقه شهری تبدیل شد. در پایان سال ۱۳۹۶ با مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد، مناطق به ۱۷ منطقه افزایش یافت(البته تاکنون به صورت کامل اجرایی نشده است).

۴-محلات شهر مشهد

محلات شهر مشهد(شهرداری مشهد) که بیشتر بر پایه مرز بلوک های شهری و خیابان های اصلی تشکیل شده است بر اساس آخرین تغییرات در سال ۱۴۰۰ ، تعداد ۱۷۰ محله می باشد. شما می توانید لیست کامل محلات را در جدول زیر مشاهده نمایید. شما می توانید با استفاده از بخش جستجو، اطلاعات محله خود را مشاهده نمایید
(R ردیف-neighbour نام محله-Z13 موقعیت در مناطق ۱۳ گانه-Z17 موقعیت در مناطق ۱۷ گانه-planning موقعیت در حوزه های ۷ گانه برنامه ریزی)

Rneighbourz13z17planningKm2
۱ ارشاد۱۱ میانی غربی۱.۸۳
۲ آبکوه (سعدآباد)۱۱ میانی غربی۰.۵۴
۳ راهنمایی۱۱ میانی غربی۰.۸۱
۴ سجاد۱۱ میانی غربی۳.۱۱
۵ سعدآباد۱۱ میانی غربی۱.۰۴
۶ فلسطین۱۱ میانی غربی۱
۷ کلاهدوز۱۱ میانی غربی۰.۹۷
۸ کوی دکتری۱۱ میانی غربی۱.۰۶
۹ گوهرشاد۱۱ میانی غربی۱.۲۲
۱۰ صاحب الزمان۱۸ مرکزی۱.۱۳
۱۱ احمدآباد۱۱۴ میانی غربی۲.۵۹
۱۲ بهاران۲۱ میانی غربی۱.۰۷
۱۳ فرامرز عباسی۲۱ میانی غربی۲.۱۱
۱۴ کارخانه قند ( جانبازان)۲۱ میانی غربی۱.۵۷
۱۵ ایثارگران۲۲ میانی غربی۱
۱۶ حضرت ابوطالب(گلبرگ)۲۲ میانی غربی۱.۷۳
۱۷ حضرت عبدالمطلب(قائم ع)۲۲ میانی غربی۱.۱۸
۱۸ سمزقند۲۲ میانی غربی۰.۵۲
۱۹ شفا۲۲ میانی غربی۰.۶۴
۲۰ شهید مطهری۲۲ میانی غربی۱.۶۵
۲۱ شهیدهنرور۲۲ میانی غربی۱.۳۶
۲۲ عامل۲۲ میانی غربی۰.۵۴
۲۳ فدک۲۲ میانی غربی۰.۹۱
۲۴ کوی امیر المومنین۲۲ میانی غربی۱.۲۹
۲۵ هدایت۲۲ میانی غربی۰.۹۸
۲۶ آیت الله عبادی۲۸ مرکزی۰.۳۸
۲۷ حسین باشی۲۸ مرکزی۰.۵۶
۲۸ کاشانی۲۸ مرکزی۰.۸
۲۹ حجت۲۱۳ شمال غربی۱.۷۷
۳۰ خین عرب۲۱۳ شمال غربی۱.۰۸
۳۱ زرکش۲۱۳ شمال غربی۱.۶۵
۳۲ مشهدقلی۲۱۳ شمال غربی۰.۵۲
۳۳ نوده۲۱۳ شمال غربی۲.۲
۳۴ اسماعیل آباد۲۱۵ شمال شرقی۵.۷۵
۳۵ قدس۲۱۵ شمال شرقی۱.۵۴
۳۶ نوید۲۱۵ شمال شرقی۰.۹۶
۳۷ خیر اباد۳۳ میانی شرقی۰.۷۸
۳۸ رسالت۳۳ میانی شرقی۱
۳۹ فاطمیه۳۳ میانی شرقی۱.۷۴
۴۰ گاز۳۳ میانی شرقی۰.۷
۴۱ مسلم۳۳ میانی شرقی۰.۶۹
۴۲ راه آهن۳۸ مرکزی۱.۶۴
۴۳ بلال۳۱۵ شمال شرقی۱.۱۶
۴۴ بهمن۳۱۵ شمال شرقی۳.۷۶
۴۵ خواجه ربیع۳۱۵ شمال شرقی۰.۹
۴۶ مهر مادر۳۱۵ شمال شرقی۲.۳۵
۴۷ مهر مادرشمالی۱۳۱۵ شمال شرقی۲.۲۱
۴۸ قرقی۳۱۵منفصل۲.۷۳
۴۹ مهرگان۳۱۵منفصل۲.۳۸
۵۰ دروی۳۱۶ شمال شرقی۰.۹۲
۵۱ سیس آباد۳۱۶ شمال شرقی۱.۹۹
۵۲ طبرسی شمالی۳۱۶ شمال شرقی۳.۰۴
۵۳ عباس آباد۳۱۶ شمال شرقی۱.۳۷
۵۴ ایثار۴۳ میانی شرقی۱.۳۲
۵۵ تلگرد۴۳ میانی شرقی۰.۸۷
۵۶ طلاب۴۳ میانی شرقی۰.۴۶
۵۷ فجر۴۳ میانی شرقی۰.۶۷
۵۸ کوی مهدی۴۳ میانی شرقی۰.۷۷
۵۹ گلشور(بهشت)۴۳ میانی شرقی۰.۵۶
۶۰ وحید۴۳ میانی شرقی۰.۴۱
۶۱ التیمور۴۴ شمال شرقی۲.۲۴
۶۲ پنج تن۴۴ شمال شرقی۲.۱۶
۶۳ رده۴۱۶ شمال شرقی۱.۲۹
۶۴ شهیدقربانی۴۱۶ شمال شرقی۲.۷۷
۶۵ امیرالمومنین۵۴ شمال شرقی۲.۱۷
۶۶ ثامن۵۴ شمال شرقی۱.۸۸
۶۷ شهید آوینی۵۴ شمال شرقی۰.۸۷
۶۸ مهدی آباد۵۴ شمال شرقی۱.۲۱
۶۹ نیزه۵۴ شمال شرقی۲.۰۲
۷۰ مهرآباد۵۵ شمال شرقی۱.۷۲
۷۱ جلالیه۵۶ میانی شرقی۰.۶۱
۷۲ حسین آباد۵۶ میانی شرقی۲.۰۴
۷۳ رضاییه۵۶ میانی شرقی۰.۵
۷۴ سجادیه۵۶ میانی شرقی۰.۳۶
۷۵ کوی سلمان۵۶ میانی شرقی۰.۶۴
۷۶ اروند۶۵ شمال شرقی۰.۴۶
۷۷ امیرآباد۶۵ شمال شرقی۰.۹۵
۷۸ انصار۶۵ شمال شرقی۰.۸۸
۷۹ آقا مصطفی خمینی۶۵ شمال شرقی۰.۵۸
۸۰ پورسینا۶۵ شمال شرقی۱.۷۴
۸۱ شهرک شیرین۶۵ شمال شرقی۲.۴۵
۸۲ شهید رجایی۶۵ شمال شرقی۱.۸۳
۸۳ شهیدمعقول۶۵ شمال شرقی۰.۷۶
۸۴ کشاورز۶۵ شمال شرقی۰.۷۲
۸۵ کنه بیست۶۵ شمال شرقی۱.۵۲
۸۶ شهید باهنر۶۵منفصل۱.۴۹
۸۷ شهید بسکآبادی۶۵منفصل۰.۷۹
۸۸ چهنو۶۶ میانی شرقی۰.۶۴
۸۹ شهید رستمی۶۶ میانی شرقی۰.۶۹
۹۰ شیرودی۶۶ میانی شرقی۰.۵۵
۹۱ کارمندان اول۶۶ میانی شرقی۰.۵۱
۹۲ کارمندان دوم۶۶ میانی شرقی۱.۸۹
۹۳ کوی ۲۲ بهمن۶۶ میانی شرقی۰.۴۳
۹۴ مصلی۶۶ میانی شرقی۰.۲۵
۹۵ ۱۷شهریور۷۶ میانی شرقی۱.۲۷
۹۶ پروین اعتصامی۷۶ میانی شرقی۰.۵۴
۹۷ کارگران۷۶ میانی شرقی۱.۲۳
۹۸ کوشش۷۶ میانی شرقی۱.۸۴
۹۹ کوی پلیس۷۶ میانی شرقی۰.۸۸
۱۰۰ مقدم۷۶ میانی شرقی۰.۵۲
۱۰۱ ابوذر۷۷ جنوب شرقی۹.۱۸
۱۰۲ المهدی۷۷ جنوب شرقی۰.۷
۱۰۳ انقلاب۷۷ جنوب شرقی۲.۰۲
۱۰۴ بهارستان۷۷ جنوب شرقی۴.۴
۱۰۵ خلج۷۷ جنوب شرقی۲
۱۰۶ زارعین۷۷ جنوب شرقی۱.۰۳
۱۰۷ سیدی۷۷ جنوب شرقی۲.۱۴
۱۰۸ طرق۲۷۷ جنوب شرقی۱.۴۱
۱۰۹ عسگریه۷۷ جنوب شرقی۰.۱۹
۱۱۰ قائم۷۷ جنوب شرقی۱.۲۵
۱۱۱ عنصری۷۸ مرکزی۱.۰۹
۱۱۲ جنت۸۸ مرکزی۲.۰۲
۱۱۳ سرشور۸۸ مرکزی۱.۱۸
۱۱۴ امام خمینی۸۱۴ میانی غربی۲.۹۸
۱۱۵ امام رضا (ع)۸۱۴ میانی غربی۱.۶۷
۱۱۶ آبشار۸۱۴ میانی غربی۶.۷۴
۱۱۷ بهشتی۸۱۴ میانی غربی۲.۱۵
۱۱۸ چهارچشمه۹۹ جنوب غربی۲.۵
۱۱۹ رضاشهر۹۹ جنوب غربی۲.۹
۱۲۰ زکریا۹۹ جنوب غربی۵.۱۲
۱۲۱ سرافرازان۹۹ جنوب غربی۳.۶۱
۱۲۲ طالقانی۹۹ جنوب غربی۱.۳۱
۱۲۳ کوثر۹۹ جنوب غربی۲.۵۷
۱۲۴ نوفل۹۱۴ میانی غربی۰.۴۹
۱۲۵ اقبال۹۱۷ جنوب غربی۱.۵۹
۱۲۶ آب و برق۹۱۷ جنوب غربی۲.۳۱
۱۲۷ شقایق۱۹۱۷ جنوب غربی۰.۴
۱۲۸ شقایق۲۹۱۷ جنوب غربی۰.۶۶
۱۲۹ گلدیس۹۱۷ جنوب غربی۱.۰۴
۱۳۰ لادن۹۱۷ جنوب غربی۱.۹
۱۳۱ نیروهوایی۹۱۷ جنوب غربی۱.۱۷
۱۳۲ هاشمیه۹۱۷ جنوب غربی۱.۰۷
۱۳۳ هنرستان۹۱۷ جنوب غربی۱.۴۳
۱۳۴ولیعصر۹۱۷ جنوب غربی۳.۷۶
۱۳۵ استاد یوسفی۱۰۱۰ شمال غربی۱.۰۸
۱۳۶ امامیه۱۰۱۰ شمال غربی۰.۹۵
۱۳۷ ایثارگران۱۰۱۰ شمال غربی۱.۷۵
۱۳۸ حجاب۱۰۱۰ شمال غربی۲.۴۹
۱۳۹ رازی۱۰۱۰ شمال غربی۲.۵۶
۱۴۰ رسالت۱۰۱۰ شمال غربی۲.۰۴
۱۴۱ شاهد۱۰۱۰ شمال غربی۱.۶۱
۱۴۲ شریعتی۱۰۱۰ شمال غربی۱.۴۳
۱۴۳ فرهنگیان۱۰۱۰ شمال غربی۲.۲
۱۴۴ لشگر۱۰۱۰ شمال غربی۱.۴
۱۴۵ امام هادی۱۰۱۳ شمال غربی۳.۰۱
۱۴۶ خاتم الانبیاء۱۰۱۳ شمال غربی۳.۷
۱۴۷ آزادشهر۱۱۱۱ جنوب غربی۱.۸۲
۱۴۸ تربیت۱۱۱۱ جنوب غربی۱.۷۹
۱۴۹ دانش آموز۱۱۱۱ جنوب غربی۱.۴۴
۱۵۰ دانشجو۱۱۱۱ جنوب غربی۲.۰۷
۱۵۱ زیبا شهر۱۱۱۱ جنوب غربی۱.۷۶
۱۵۲ سیدرضی۱۱۱۱ جنوب غربی۱.۶۳
۱۵۳ شریف۱۱۱۱ جنوب غربی۱.۶۶
۱۵۴ شهیدرضوی۱۱۱۱ جنوب غربی۱.۵۳
۱۵۵ فارغ التحصیلان۱۱۱۱ جنوب غربی۱.۳
۱۵۶ وکیل آباد۱۲۱۱ جنوب غربی۰.۸۸
۱۵۷ الهیه۱۲۱۲ شمال غربی۱.۶۴
۱۵۸ امیریه۱۲۱۲ شمال غربی۴.۴۹
۱۵۹ جاهدشهر۱۲۱۲ شمال غربی۳.۴۵
۱۶۰ رحمانیه۱۲۱۲ شمال غربی۳.۲۹
۱۶۱ صادقیه۱۲۱۲ شمال غربی۳
۱۶۲ صفی آباد۱۲۱۲ شمال غربی۵.۰۵
۱۶۳ مجیدیه۱۲۱۲ شمال غربی۱.۵۹
۱۶۴ نقویه۱۲۱۲ شمال غربی۴.۰۲
۱۶۵نمایشگاه۱۲۱۲ شمال غربی۲.۷۸
۱۶۶ چهاربرج۱۲۱۲منفصل۱۲.۴۱
۱۶۷ فردوسی۱۲۱۲منفصل۹.۳۷
۱۶۸ کلاته برفی۱۲۱۲منفصل۹.۴
۱۶۹ بالا خیابان۱۳۸ مرکزی۱.۱۴
۱۷۰پایین خیابان۱۳۸ مرکزی۱.۴۸

درباره نویسنده

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا