اعضا شورای اسلامی شهر مشهد دوره ششم

بانک اطلاعات اعضا شورا شهر مشهد

اطلاع از جدیدترین و به روزترین آمار و اطلاعات مربوط به اعضا شورای اسلامی شهر مشهد در هایپردیتا مشهد (سمت/ تحصیلات و…)

تحصیلات و مقطع تحصیلی اعضا شورای اسلامی شهر مشهد چیست؟
در شورای شهر مشهد دارای چه سمت ها و وظایفی هستند؟
این سمت ها و وظایف تا چه حد با تحصیلات آن ها تناسب دارد؟

رنام ونام خانوادگیمدرک تحصیلیرشته تحصیلیسمت در شورارئیس یا نایب رئیس کمیسیون داخلیعضو کمیسیون داخلیعضوکمیسیون خارجیمناطق کمیته نظارتی
۱حسن موحدیانارشدمدیریت دولتیرئیسبرنامه وبودجه / حاشیه شهر/ عمرانبند ۲۰ ۴-۹
۲مهدی ناصحیدکتراتاریخنائب رئیسبرنامه وبودجه/ شهرسازی/فرهنگی/توسماده ۱۰۰- بند ۲۰۶-۷-ثامن
۳موسی الرضا حاجی بگلوارشدعلوم سیاسیسخنگواقتصادی/برنامه وبودجهحقوقیماده ۱۰۰ – ماده ۷۷- بند ۲۰۳-۸-۱۱
۴حسین حسامیدکتراتصمیم گذاری و خط مشی گذاریخزانه داربرنامه وبودجهاقتصادی/ فرهنگی/ ایثارگرانماده ۱۰۰ – ماده ۷۷۱-۵-۱۲
۵فاطمه سلیمیدکترافیزیک هسته ایمنشیخدمات شهری/فرهنگیبند ۲۰۶-۷-ثامن
۶مجید طهوریان عسکریارشدمدیریت دولتیمنشیفرهنگی/توس/ حاشیه شهرماده ۷۷۱-۵-۱۲
۷ایمان فرهمندیدکترامدیریت دولتیعضوعمرانشهرسازی/ خدمات شهری/ توسبند ۲۰ شعبه دوم۲-۱۰
۸سید ابراهیم علی زادهارشدبرنامه ریزی شهریعضوعمران/ شهرسازی/ خدمات شهری/حاشیه شهراقتصادی/برنامه وبودجهماده ۱۰۰- ماده ۳۸۳-۸-۱۱
۹حسن منصوریاندکترافقهعضوفرهنگیحقوقی/حاشیه شهر۲-۱۰
۱۰مجید دبیریانارشدحقوق بین المللعضواقتصادی/حقوقیعمران/ ایثارگرانماده ۱۰۰۱-۵-۱۲
۱۱سیدحسین علوی مقدمارشدبرنامه ریزی شهریعضوحاشیه شهرماده ۱۰۰۳-۸-۱۱
۱۲حمید ضمیری جعفریارشدبرنامه ریزی شهریعضوشهرسازیحقوقی۴-۹
۱۳حسن کریم دادیارشدشهرسازیعضوخدمات شهریعمران/ شهرسازی/ ایثارگران۶-۷-ثامن
۱۴غلامحسین صاحبیدکترادامپزشکیعضوخدمات شهریبند ۲۰ ۲-۱۰
۱۵هاشم دائمیدکترا روابط بین الملل عضوحقوقیاقتصادیماده ۳۸ -فساد اداری۴-۹

درباره نویسنده

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
Scroll to Top