گردشگری

آرش قهرمان

آرش قهرمان

تحصیلات جامعه شناسی (اقتصادی و توسعه) لیسانس علوم اجتماعی (پژوهشگری) دانشگاه فردوسي فوق‌لیسانس علوم اجتماعی (پژوهشگری اجتماعی) دانشگاه شهيد بهشتي …

آرش قهرمان مطالعه بیشتر

Scroll to Top